0Item(s)
0 0

Rujukan Tambahan Penghayatan Etika Dan Peradaban

Product Code EM2708
Product Name: Rujukan Tambahan Penghayatan Etika Dan Peradaban
Category: MY Books
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: USD 3.20
After Discount: USD 2.88
  ECopy (PDF) via Email

Rujukan Tambahan Penghayatan Etika Dan Peradaban

Buku Rujukan Tambahan Penghayatan Etika Dan Peradaban merupakan buku yang disusun memenuhi kandungan kursus Rujukan Tambahan Penghayatan Etika Dan Peradaban I dan II yang merupakan kursus wajib universiti di seluruh institusi pengajian tinggi (IPT). Kursus ini telah diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bermula sesi pengambilan 2019/2020 sebagai salah satu wadah untuk menerapkan pendidikan berasaskan nilai. Oleh sebab ia merupakan kursus yang bersifat masih baharu, bahan rujukan yang berkaitan amat penting untuk digunakan sebagai panduan umum kepada para akademia dan mahasiswa.


Currently No Review